Couleur cafe - Màu cà phê

J'aime ta couleur café
Tes cheveux café
Ta gorge café
J'aime quand pour moi tu danses
Alors j'entends murmurer
Tous tes bracelets
Jolis bracelets
À tes pieds ils se balancent

Couleur café
Que j'aime ta couleur café
Couleur café
Que j'aime ta couleur café

C'est quand même fou l'effet
L'effet que ça fait
De te voir rouler
Ainsi des yeux et des hanches
Si tu fais comme le café
Rien qu'à m'énerver
Rien qu'à m'exciter
Ce soir la nuit sera blanche

Couleur café
Que j'aime ta couleur café
Couleur café
Que j'aime ta couleur café

L'amour sans philosopher
C'est comme le café
Très vite passé
Mais que veux-tu que j'y fasse ?
On en a marre de café
Et c'est terminé
Pour tout oublier
On attend que ça se tasse

Couleur café
Que j'aime ta couleur café
Couleur café
Que j'aime ta couleur café

Tôi yêu màu cà phê của bạn
Cà phê mái tóc của bạn
Cà phê cổ họng của bạn
Tôi yêu nó khi bạn nhảy cho tôi
Sau đó, tôi nghe thấy họ thì thầm
Tất cả các vòng đeo tay của bạn
Vòng đeo tay khá
Dưới chân của bạn họ ảnh hưởng

Cà phê
Tôi yêu màu cà phê của bạn
Cà phê
Tôi yêu màu cà phê của bạn

Nó vẫn còn hiệu lực điên
Thực tế là nó là
Thấy bạn cuộn
Và đôi mắt và hông
Nếu bạn làm như cà phê
Không có gì để có được buồn bã
Không có gì để kích thích tôi
Đêm nay đêm trắng

Cà phê
Tôi yêu màu cà phê của bạn
Cà phê
Tôi yêu màu cà phê của bạn

Yêu mà không có triết học
Nó giống như cà phê
Nhanh chóng di chuyển
Nhưng những gì bạn muốn tôi làm gì?
Chúng tôi đang bị bệnh của cà phê
Và nó được thực hiện
Để quên đi tất cả mọi thứ
Người ta cho rằng nó giải quyết

Cà phê
Tôi yêu màu cà phê của bạn
Cà phê
Tôi yêu màu cà phê của bạn