Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

Theo dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/10/2014 giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 2,99 tỷ USD với khối lượng cà phê đã xuất khẩu đạt hơn 1,4 triệu tấn. Giá trung bình trên tấn của các tháng luôn ở mức cao, điển hình như tháng 8 mức giá trung bình lên đến 2216.7 USD/tấn.

So với năm trước thì năm 2014 này xuất khẩu cà phê Việt Nam đã chạm ngưỡng 3 tỷ đô chỉ trong 10 tháng đầu năm. Toàn năm 2013 xuất khẩu cà phê của Việt Nam chỉ đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ (nguồn dữ liệu từ Tổng cục Thống kê).

Theo Hải Quan Việt Nam