Cảm ơn quý khách đã đăng ký thành viên tại CAFE.NET.VN.
Chúng tôi sẽ kiểm tra và liên hệ để kích hoạt tài khoản của quý khách trong vòng 7 ngày làm việc..
Về trang chủ
Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán