Filters

 • Phin pha cafe GSST thấp màu vàng

  Regular Price: VND90,000

  Phin pha cafe GSST thấp màu vàng

  Product SKU: 6001358

  Regular Price: VND90,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao thủy tinh

  Regular Price: VND95,000

  Phin pha cafe GSST cao thủy tinh

  Product SKU: 6001368

  Regular Price: VND95,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu cafe

  Regular Price: VND95,000

  Phin pha cafe GSST cao màu cafe

  Product SKU: 6001367

  Regular Price: VND95,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu xanh

  Regular Price: VND95,000

  Phin pha cafe GSST cao màu xanh

  Product SKU: 6001366

  Regular Price: VND95,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu đỏ

  Regular Price: VND95,000

  Phin pha cafe GSST cao màu đỏ

  Product SKU: 6001365

  Regular Price: VND95,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu vàng

  Regular Price: VND95,000

  Phin pha cafe GSST cao màu vàng

  Product SKU: 6001364

  Regular Price: VND95,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu cam

  Regular Price: VND95,000

  Phin pha cafe GSST cao màu cam

  Product SKU: 6001363

  Regular Price: VND95,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp thủy tinh

  Regular Price: VND90,000

  Phin pha cafe GSST thấp thủy tinh

  Product SKU: 6001362

  Regular Price: VND90,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp màu cà phê

  Regular Price: VND90,000

  Phin pha cafe GSST thấp màu cà phê

  Product SKU: 6001361

  Regular Price: VND90,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp màu xanh

  Regular Price: VND90,000

  Phin pha cafe GSST thấp màu xanh

  Product SKU: 6001360

  Regular Price: VND90,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp màu đỏ

  Regular Price: VND90,000

  Phin pha cafe GSST thấp màu đỏ

  Product SKU: 6001359

  Regular Price: VND90,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu cam

  Regular Price: VND65,000

  Bếp đun GSST cao màu cam

  Product SKU: 6001374

  Regular Price: VND65,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu vàng

  Regular Price: VND65,000

  Bếp đun GSST cao màu vàng

  Product SKU: 6001375

  Regular Price: VND65,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu đỏ

  Regular Price: VND65,000

  Bếp đun GSST cao màu đỏ

  Product SKU: 6001376

  Regular Price: VND65,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu xanh

  Regular Price: VND65,000

  Bếp đun GSST cao màu xanh

  Product SKU: 6001377

  Regular Price: VND65,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu cafe

  Regular Price: VND65,000

  Bếp đun GSST cao màu cafe

  Product SKU: 6001378

  Regular Price: VND65,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu cafe

  Regular Price: VND45,000

  Bếp đun GSST thấp màu cafe

  Product SKU: 6001373

  Regular Price: VND45,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu xanh

  Regular Price: VND45,000

  Bếp đun GSST thấp màu xanh

  Product SKU: 6001372

  Regular Price: VND45,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu đỏ

  Regular Price: VND45,000

  Bếp đun GSST thấp màu đỏ

  Product SKU: 6001371

  Regular Price: VND45,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu vàng

  Regular Price: VND45,000

  Bếp đun GSST thấp màu vàng

  Product SKU: 6001370

  Regular Price: VND45,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu cam

  Regular Price: VND45,000

  Bếp đun GSST thấp màu cam

  Product SKU: 6001369

  Regular Price: VND45,000

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Vinalu Coffee Filter

  Regular Price: VND14,000

  Vinalu Coffee Filter

  Product SKU: 6000698

  Regular Price: VND14,000

  Vinalu Coffee Filter is a small coffee pot. It looks like a hat and sits upon the top of a coffee cup. Inside is a chamber for coffee and room for hot water. It is very basic and simple, and works!

 • Vietnamese Coffee Filter logo Trung Nguyen

  Regular Price: VND29,000
  New

  Vietnamese Coffee Filter logo Trung Nguyen

  Product SKU: 7000086

  Regular Price: VND29,000

  A Vietnamese filter – Trung Nguyen is a small coffee pot. It looks like a hat and sits upon the top of a coffee cup. Inside is a chamber for coffee and room for hot water. It is very basic and simple, and works!

 • Vietnamese Coffee Filter – Trung Nguyen

  Regular Price: VND49,000
  Hot

  Vietnamese Coffee Filter – Trung Nguyen

  Product SKU: 7000236

  Regular Price: VND49,000

  A Vietnamese filter – Trung Nguyen is a small coffee pot. It looks like a hat and sits upon the top of a coffee cup. Inside is a chamber for coffee and room for hot water. It is very basic and simple, and works!

 • Phin nhôm hoa văn màu đen

  Regular Price: VND69,000
  Hot

  Phin nhôm hoa văn màu đen

  Product SKU: 7000014

  Regular Price: VND69,000

  Phin cà phê chất liệu nhôm cao cấp in hoa văn Doanh nhân rất tinh tế
  Phin với nhiều màu đen sang trọng và huyền bí, giúp khách hàng thể hiện đẳng cấp và khác biệt

25 Item(s)

per page

Set Descending Direction
About Us, Customer Service & More