Báo Chí - Truyền Thông

Nếu quý khách có những câu hỏi liên quan đến báo chí và truyền thông, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử: press@cafe.net.vn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên

82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

Tp Hồ Chí Minh

Việt Nam

Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán