Dòng Trung cao

 • Cà phê Chế Phin Loại 5 (500gr)

  Giá: 168.300 VND

  Cà phê Chế Phin Loại 5 (500gr)

  Mã sản phẩm: 5000112

  Giá: 168.300 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Chế biến từ hạt cà phê Culi Arabica.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián đậm.
  • Mùi thơm đặc trưng.
  • Vị êm nhẹ và ít đắng, mùi thơm.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.0%.
  • Ngon hơn khi dùng chung với đá.

  Khối lượng: Bịch 500gr.

 • Cà phê Chế Phin Loại 4 (500gr)

  Giá: 141.200 VND

  Cà phê Chế Phin Loại 4 (500gr)

  Mã sản phẩm: 5000110

  Giá: 141.200 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: kết hợp từ những hạt Culi của 4 loại cà phê Arabica, Robusta, Catimor và Excelsa.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián đậm.
  • Mùi thơm bền.
  • Vị rất đặc biệt, thể chất đậm.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.4%.
  • Ngon hơn khi dùng chung với sữa và đá.

  Khối lượng: Bịch 500gr.

 • Cà phê Chế Phin Loại 3 (500gr)

  Giá: 119.200 VND

  Cà phê Chế Phin Loại 3 (500gr)

  Mã sản phẩm: 5000108

  Giá: 119.200 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Chế biến từ những hạt cà phê Arabica sẻ.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián nhạt.
  • Mùi thơm nồng.
  • Vị đắng hơi chua, thể chất nhẹ vừa phải.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 1.7%.
  • Ngon nhất khi uống với sữa.

   Khối lượng: Bịch 500gr.

 • Cà phê Chế Phin Loại 2 (500gr)

  Giá: 101.400 VND

  Cà phê Chế Phin Loại 2 (500gr)

  Mã sản phẩm: 5000106

  Giá: 101.400 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Chế biến từ những hạt cà phê Robusta và Arabica ngon nhất thế giới.

  Đặc tính:

  • Nước pha có màu nâu cánh gián nhạt.
  • Mùi thơm nhẹ.
  • Vị đắng êm, đậm đà.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.0%.
  • Ngon nhất khi uống nóng.  

   Khối lượng: Bịch 500gr.

 • Cà phê Chế Phin Loại 1 (500gr)

  Giá: 87.800 VND
  Khuyến mãi: 77.264 VND
  12%

  Cà phê Chế Phin Loại 1 (500gr)

  Mã sản phẩm: 5000104

  Giá: 87.800 VND
  Khuyến mãi: 77.264 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Chế biến từ những hạt cà phê Culi Robusta hảo hạng.

  Đặc tính:

  • Nước pha có màu nâu cánh gián đậm.
  • Mùi thơm dịu nhẹ.
  • Vị đậm đà.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.5%.

  Khối lượng: Bịch 500gr.

 • Cà phê Sáng tạo 5 - 340gr

  Giá: 103.500 VND
  Khuyến mãi: 93.150 VND
  10%

  Cà phê Sáng tạo 5 - 340gr

  Mã sản phẩm: 5000259

  Giá: 103.500 VND
  Khuyến mãi: 93.150 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Culi Arabica.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián đậm.
  • Mùi thơm đặc trưng.
  • Vị êm nhẹ và ít đắng, mùi thơm.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.0%.
  • Ngon hơn khi dùng chung với sữa.

  Khối lượng: Bịch 340gr.

 • Cà phê Sáng tạo 4 - 340gr

  Giá: 84.800 VND

  Cà phê Sáng tạo 4 - 340gr

  Mã sản phẩm: 5000258

  Giá: 84.800 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Kết hợp từ những hạt Culi của 4 loại cà phê Arabica, Robusta, Catimor và Excelsa.

   Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián đậm.
  • Mùi thơm bền.
  • Vị rất đặc biệt, thể chất đậm.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.4%.
  • Ngon hơn khi dùng chung với sữa và đá.

  Khối lượng: Bịch 340gr.

 • Cà phê Sáng tạo 3 - 340gr

  Giá: 74.700 VND

  Cà phê Sáng tạo 3 - 340gr

  Mã sản phẩm: 5000257

  Giá: 74.700 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Arabica sẻ.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián nhạt.
  • Mùi thơm nồng.
  • Vị đắng hơi chua, thể chất nhẹ vừa phải.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 1.7%.
  • Ngon nhất khi uống với sữa.

   Khối lượng: Bịch 340gr.

 • Cà phê Sáng tạo 2 - 340gr

  Giá: 61.800 VND

  Cà phê Sáng tạo 2 - 340gr

  Mã sản phẩm: 5000256

  Giá: 61.800 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Sự kết hợp giữa hạt Robusta  và Arabica.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián nhạt.
  • Mùi thơm nhẹ.
  • Vị đắng êm, đậm đà.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.0%.
  • Ngon nhất khi uống nóng.  

   Khối lượng: Bịch 340gr.

 • Cà phê Sáng tạo 1 - 340gr

  Giá: 53.200 VND
  Khuyến mãi: 46.816 VND
  12%

  Cà phê Sáng tạo 1 - 340gr

  Mã sản phẩm: 5000255

  Giá: 53.200 VND
  Khuyến mãi: 46.816 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Culi Robusta

  Đặc tính: 

  • Nước pha màu nâu cánh gián đậm.
  • Mùi thơm dịu nhẹ.
  • Vị đậm đà.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.5%
  • Rất ngon khi với đá lạnh hoặc cà phê đen.

   Khối lượng: Bịch 340gr

 • Cà phê House Blend - 500gr

  Giá: 70.000 VND
  Khuyến mãi: 61.600 VND
  12%

  Cà phê House Blend - 500gr

  Mã sản phẩm: 5000102

  Giá: 70.000 VND
  Khuyến mãi: 61.600 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Cà phê House Blend gồm 4 loại hạt cà phê Arabica, Robusta, Cherry và Catimor.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu sánh.
  • Mùi thơm đặc trưng.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 1.0%.

  Khối lượng: Hộp 500gr.

 • Cà phê Gourmet Blend - 500gr

  Giá: 94.100 VND
  Khuyến mãi: 82.808 VND
  12%

  Cà phê Gourmet Blend - 500gr

  Mã sản phẩm: 5000098

  Giá: 94.100 VND
  Khuyến mãi: 82.808 VND

  Nhà sản xất: Trung Nguyên

  Thành phần: Cà phê rang xay Gourment Blend gồm 4 loại hạt cà phê Arabica, Robusta, Cherry và Catimor.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu đen sánh.
  • Hương vị đậm đà, lôi cuốn.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 1.0%.

  Khối lượng: Hộp 500gr.

 • Combo Cà phê Sáng tạo 3 340gr - sample kit

  Giá: 149.400 VND
   

  Combo Cà phê Sáng tạo 3 340gr - sample kit

  Mã sản phẩm: 5000619

  Giá: 149.400 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Arabica sẻ.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu cánh gián nhạt.
  • Mùi thơm nồng.
  • Vị đắng hơi chua, thể chất nhẹ vừa phải.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 1.7%.
  • Ngon nhất khi uống với sữa.

   Khối lượng: Bịch 340gr.

 • Cà phê Sáng tạo 1 - 500gr

  Giá: 74.900 VND

  Cà phê Sáng tạo 1 - 500gr

  Mã sản phẩm: 5000119

  Giá: 74.900 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Culi Robusta

  Đặc tính: 

  • Nước pha màu nâu cánh gián đậm.
  • Mùi thơm dịu nhẹ.
  • Vị đậm đà.
  • Hàm lượng Caffeine: khoảng 2.5%
  • Rất ngon khi với đá lạnh hoặc cà phê đen.

   Khối lượng: Bịch 500gr

 • Cà phê Lon lớn Premium Blend - 425gr

  Giá: 138.000 VND

  Cà phê Lon lớn Premium Blend - 425gr

  Mã sản phẩm: 5000097

  Giá: 138.000 VND

  Nhà sản xuất: Trung Nguyên

  Thành phần: Cà phê rang xay Premium Blend gồm 4 loại hạt cà phê Arabica, Robusta, Excelsa, Catimor ngon nhất.

  Đặc tính:

  • Nước pha màu nâu đậm.
  • Mùi thơm đặc trưng, bền, đầm.
  • Vị đậm đà.
  • Hàm lượng Caffeine: ≥ 1 %.

  Khối lượng: Lon 425gr.

15 Mục

trên trang

Set Ascending Direction
Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán