Kết quả tìm theo: 'berrino'

 • Berrino - Sinh tố nho đen - 1000ml

  Giá: 96.000 VND

  Berrino - Sinh tố nho đen - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000793

  Giá: 96.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Nho đen (20%), đường, chất ổn định (1442, 440), chất điều chỉnh độ acid (330), hương nho đen tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (122, 133), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 35    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Mâm xôi đen - 1000ml

  Giá: 75.000 VND

  Berrino - Sinh tố Mâm xôi đen - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6001537

  Giá: 75.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Mâm xôi đen (30%), đường, nước, chất ổn định (440, 1442), chất điều chỉnh độ acid (330), hương dâu tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (141, 101i, 160ai), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 40    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Kiwi - 1000ml

  Giá: 96.000 VND

  Berrino - Sinh tố Kiwi - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000803

  Giá: 96.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Kiwi (35%), đường, nước, chất ổn định (440, 1442), chất điều chỉnh độ acid (330), hương dâu tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (141, 101i, 160ai), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 40    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Dâu - 1000ml

  Giá: 69.000 VND

  Berrino - Sinh tố Dâu - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000802

  Giá: 69.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Dâu (37%), đường, nước, chất ổn định (440, 1442), chất điều chỉnh độ acid (330), hương dâu tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (129, 124), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 33    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Phúc bồn tử - 1000ml

  Giá: 78.000 VND

  Berrino - Sinh tố Phúc bồn tử - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000801

  Giá: 78.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Phúc bồn tử (30%), đường, nước, chất ổn định (440, 1442), chất điều chỉnh độ acid (330), hương phúc bồn tử tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (122), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 35    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố đào - 1000ml

  Giá: 75.000 VND

  Berrino - Sinh tố đào - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000800

  Giá: 75.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Đào (35%), đường, nước, chất ổn định (440, 1442), chất điều chỉnh độ acid (330), hương đào tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (110, 160ai), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 35    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố chanh dây - 1000ml

  Giá: 73.000 VND

  Berrino - Sinh tố chanh dây - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000799

  Giá: 73.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Chanh dây (33%), đường, chất ổn định (440, 1442), nước táo cô đặc (3%), chất điều chỉnh độ acid (331iii), hương chanh dây tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (110, 160ai), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 35    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Cam/Nha Đam - 1000ml

  Giá: 87.000 VND

  Berrino - Sinh tố Cam/Nha Đam - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000798

  Giá: 87.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Nha đam(25%), Cam (15%), đường, nước, chất ổn định (1442, 440), chất điều chỉnh độ acid (330), hương cam và hương nha đam tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (160ai), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 45    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Xoài/Dứa - 1000ml

  Giá: 76.000 VND

  Berrino - Sinh tố Xoài/Dứa - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000797

  Giá: 76.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Xoài (16.2%), Dứa (16.2%), đường, nước, chất ổn định (1442, 440), chất điều chỉnh độ acid (330), hương xoài và hương dứa tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (160ai, 110, 104), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 40    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố xoài - 1000ml

  Giá: 77.000 VND

  Berrino - Sinh tố xoài - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000796

  Giá: 77.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Xoài (40%), đường, nước, chất ổn định (1442, 440), chất điều chỉnh độ acid (330), hương xoài tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (110, 160ai), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 48    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Vải - 1000ml

  Giá: 85.000 VND

  Berrino - Sinh tố Vải - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000795

  Giá: 85.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Vải (40%), chất ổn định (1442, 440), đường, nước, chất điều chỉnh độ acid (330), hương vải tổng hợp, chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 40    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Việt Quất - 1000ml

  Giá: 100.000 VND

  Berrino - Sinh tố Việt Quất - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000794

  Giá: 100.000 VND

  Nhà sản xuất: Berrino

  Thành phần: Việt quất (20%), chất ổn định (1442, 440), đường, nước, chất điều chỉnh độ acid (330), hương việt quất tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (122, 133), chất bảo quản (202, 211)

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Thể tích: 1000ml.

  Chi tiêu chất lượng chủ yếu: Độ Brix ≥ 47    pH 3,5 ± 0,2

 • Berrino - Sinh tố Mâm xôi đen - 1000ml

     

13 Mục

trên trang

Set Ascending Direction
Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán