Kết quả tìm theo: 'libbey'

 • Bộ Ly Libbey Vibe Double OF 2311

  Giá: 23.500 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND
  34%

  Bộ Ly Libbey Vibe Double OF 2311

  Mã sản phẩm: 6000291

  Giá: 23.500 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey VibeDouble OF 2311 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 370 ml (12.5 oz)
  • Chiều cao (H): 105 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 83 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 4.25 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 5.10 Kg

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15714

  Giá: 27.000 VND
  Khuyến mãi: 18.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15714

  Mã sản phẩm: 6000279

  Giá: 27.000 VND
  Khuyến mãi: 18.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Beverage 15714 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 414 ml (14 oz)
  • Chiều cao (H): 168 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 508 g/ly

 • Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 -...

  Giá: 23.500 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND
  34%

  Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000282

  Giá: 23.500 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 414 ml (14 oz)
  • Chiều cao (H): 135 mm
  • Đường kính miệng (TD): 95.8 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 95.8 mm
  • Trọng lượng: 439 g/ly

  Hết hàng
 • Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage15755 - ...

  Giá: 16.200 VND
  Khuyến mãi: 11.000 VND
  32.1%

  Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage15755 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000281

  Giá: 16.200 VND
  Khuyến mãi: 11.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15755 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây...

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 120.7 mm
  • Đường kính miệng (TD): 84.2 mm
  • Đường kính đáy (BD): 60 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 84.2 mm
  • Trọng lượng: 332.5 g/ly

  Hết hàng
 • Bộ ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 1575...

  Giá: 12.500 VND
  Khuyến mãi: 8.500 VND
  32%

  Bộ ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15757 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000280

  Giá: 12.500 VND
  Khuyến mãi: 8.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15757 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 86 mm
  • Đường kính miệng (TD): 83 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 216.7 g/ly
  Chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

 • Ly Libbey Splendor Beverage 2570 - Bộ 12 cái

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Splendor Beverage 2570 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000284

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Beverage 2570 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 350 ml (11.75 oz)
  • Chiều cao (H): 143 mm
  • Đường kính miệng (TD): 72 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 72 mm
  • Trọng lượng: 330 g/ly

 • Ly Libbey Splendor Beverage 2572 - Bộ 12 cái

  Giá: 14.200 VND
  Khuyến mãi: 9.500 VND
  33.1%

  Ly Libbey Splendor Beverage 2572 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000285

  Giá: 14.200 VND
  Khuyến mãi: 9.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Beverage 2572   được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 270 ml (9.1 oz)
  • Chiều cao (H): 140 mm
  • Đường kính miệng (TD): 62 mm
  • Đường kính đáy (BD): 59mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 225 g/ly

 • Bộ ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 - 12 cái

  Giá: 17.800 VND
  Khuyến mãi: 12.000 VND
  32.6%

  Bộ ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000286

  Giá: 17.800 VND
  Khuyến mãi: 12.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 266 ml (9 oz)
  • Chiều cao (H): 101 mm
  • Đường kính miệng (TD): 88 mm
  • Đường kính đáy (BD): 54 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 88 mm
  • Trọng lượng: 281 g/ly

 • Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 - Bộ 12 cái

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000288

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 139 mm
  • Đường kính miệng (TD): 83 mm
  • Đường kính đáy (BD): 83 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 344 g/ly

 • Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 - Bộ 12 cái

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000287

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 133 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 79 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 313 g/ly

 • Bộ ly Libbey Splendor Juice 2573 - 12 cái

  Giá: 14.700 VND
  Khuyến mãi: 10.000 VND
  32%

  Bộ ly Libbey Splendor Juice 2573 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000283

  Giá: 14.700 VND
  Khuyến mãi: 10.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Juice 2573 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 200 ml (6.8 oz)
  • Chiều cao (H): 81 mm
  • Đường kính miệng (TD): 72 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 215 g/ly

 • Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 - Bộ 12 cái

  Giá: 19.500 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND
  33.3%

  Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000289

  Giá: 19.500 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 200 ml (6.8 oz)
  • Chiều cao (H): 83 mm
  • Đường kính miệng (TD): 70 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 239 g/ly

 • Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 - Bộ 12 cái

  Giá: 21.000 VND
  Khuyến mãi: 14.000 VND
  33.3%

  Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000290

  Giá: 21.000 VND
  Khuyến mãi: 14.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 325 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 145 mm
  • Đường kính miệng (TD): 67 mm
  • Đường kính đáy (BD): 63 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 280 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Cosmopolitan 400 - 12 cái

  Giá: 23.000 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND
  32.6%

  Bộ Ly Libbey Cosmopolitan 400 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000293

  Giá: 23.000 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND

  Sản phẩm Libbey Libbey Cosmopolitan 400 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích:  235 ml (8.25 oz)
  • Chiều cao (H): 100 mm
  • Đường kính miệng (TD): 102 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 102 mm 

 • Bộ Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 - 1...

  Giá: 18.500 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND
  32.4%

  Bộ Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000294

  Giá: 18.500 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 112 mm
  • Đường kính miệng (TD): 82.5 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 82.5mm
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15713

  Giá: 22.500 VND
  Khuyến mãi: 15.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15713

  Mã sản phẩm: 6000278

  Giá: 22.500 VND
  Khuyến mãi: 15.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Beverage 15713được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây.

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 160 mm
  • Đường kính miệng (TD): 75 mm
  • Đường kính đáy (BD): 56 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 75 mm
  • Trọng lượng: 467 g/ly
  Chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND
  34.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711

  Mã sản phẩm: 6000277

  Giá: 19.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 159 mm
  • Đường kính miệng (TD): 70 mm
  • Đường kính đáy (BD): 51 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 70 mm
  • Trọng lượng: 414 g/ly

  Hết hàng
 • Bộ Ly Libbey Vibe Cooler 2312

  Giá: 23.500 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND
  34%

  Bộ Ly Libbey Vibe Cooler 2312

  Mã sản phẩm: 6000292

  Giá: 23.500 VND
  Khuyến mãi: 15.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Vibe Cooler 2312 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 525 ml (17.75 oz)
  • Chiều cao (H): 166 mm
  • Đường kính miệng (TD): 65 mm
  • Đường kính đáy (BD): 76 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 483 g/ly

  Hết hàng
 • Bộ Ly Libbey Perception Rocks 2391

  Giá: 21.000 VND
  Khuyến mãi: 14.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Perception Rocks 2391

  Mã sản phẩm: 6000263

  Giá: 21.000 VND
  Khuyến mãi: 14.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Perception Rocks 2391 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 86 mm
  • Đường kính miệng (TD): 68 mm
  • Đường kính đáy (BD): 59 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 75 mm
  • Trọng lượng: 241 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Perception Beverage 2393

  Giá: 22.500 VND
  Khuyến mãi: 15.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Perception Beverage 2393

  Mã sản phẩm: 6000264

  Giá: 22.500 VND
  Khuyến mãi: 15.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Perception Beverage 2393 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 146 mm
  • Đường kính miệng (TD): 59 mm
  • Đường kính đáy (BD): 56 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 72 mm
  • Trọng lượng: 303 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 3.64 Kg

 • Bộ Ly Libbey Facets Juice 2444 - 12 cái

  Giá: 11.500 VND
  Khuyến mãi: 7.500 VND
  34.8%

  Bộ Ly Libbey Facets Juice 2444 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000265

  Giá: 11.500 VND
  Khuyến mãi: 7.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facets Juice 2444 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 177 ml (6 oz)
  • Chiều cao (H): 98 mm
  • Đường kính miệng (TD): 64 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 64 mm
  • Trọng lượng: 197 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 2.36 Kg

 • Bộ Ly Libbey Facets Cooler 2445 - 12 cái

  Giá: 15.200 VND
  Khuyến mãi: 10.000 VND
  34.2%

  Bộ Ly Libbey Facets Cooler 2445 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000267

  Giá: 15.200 VND
  Khuyến mãi: 10.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facets Cooler 2445 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 473 ml (16 oz)
  • Chiều cao (H): 156 mm
  • Đường kính miệng (TD): 78 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 381 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Facet Beverage 2446

  Giá: 17.200 VND
  Khuyến mãi: 11.500 VND
  33.1%

  Bộ Ly Libbey Facet Beverage 2446

  Mã sản phẩm: 6000266

  Giá: 17.200 VND
  Khuyến mãi: 11.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facet Beverage 2446 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 143 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 65 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 73 mm
  • Trọng lượng: 327 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Juice 2481

  Giá: 18.800 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Juice 2481

  Mã sản phẩm: 6000268

  Giá: 18.800 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Juice 2481 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 177 ml (6 oz)
  • Chiều cao (H): 95 mm
  • Đường kính miệng (TD): 62 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 66 mm
  • Trọng lượng: 173 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Cooler 2486

  Giá: 18.800 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Cooler 2486

  Mã sản phẩm: 6000270

  Giá: 18.800 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Cooler 2486 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 474 ml (16 oz)
  • Chiều cao (H): 156 mm
  • Đường kính miệng (TD): 76 mm
  • Đường kính đáy (BD): 61 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 81 mm
  • Trọng lượng: 332 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Beer 2487

  Giá: 23.500 VND

  Bộ Ly Libbey Chivalry Beer 2487

  Mã sản phẩm: 6000271

  Giá: 23.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Beer 2487 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 458 ml (15.5 oz)
  • Chiều cao (H): 198 mm
  • Đường kính miệng (TD): 71 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 406 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Beverage 2488

  Giá: 18.800 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Beverage 2488

  Mã sản phẩm: 6000269

  Giá: 18.800 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND

  Sản phẩm Libbey Chivalry Beverage  2488 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 134 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 77 mm
  • Trọng lượng: 299 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Picadilly Beverage 15365

  Giá: 20.800 VND

  Bộ Ly Libbey Picadilly Beverage 15365

  Mã sản phẩm: 6000274

  Giá: 20.800 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Picadilly Beverage 15365 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 141 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 418 g/ly

 • Bộ Ly Libbey PicadillyBeverage 15366

  Giá: 18.600 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND
  32.8%

  Bộ Ly Libbey PicadillyBeverage 15366

  Mã sản phẩm: 6000273

  Giá: 18.600 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND

  Sản phẩm Libbey Picadilly Beverage 15366 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 133 mm
  • Đường kính miệng (TD): 74 mm
  • Đường kính đáy (BD): 46 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 74 mm
  • Trọng lượng: 325 g/ly

  Hết hàng
 • Bộ Ly Libbey Picadilly Rocks 15369

  Giá: 18.600 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND
  32.8%

  Bộ Ly Libbey Picadilly Rocks 15369

  Mã sản phẩm: 6000272

  Giá: 18.600 VND
  Khuyến mãi: 12.500 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Picadilly Rocks 15369 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 83 mm
  • Đường kính miệng (TD): 76 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 76 mm
  • Trọng lượng: 239.2 g/ly
  Chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15710

  Giá: 22.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND
  43%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15710

  Mã sản phẩm: 6000276

  Giá: 22.800 VND
  Khuyến mãi: 13.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Rocks 15710 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 266 ml (9 oz)
  • Chiều cao (H): 98 mm
  • Đường kính miệng (TD): 89 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 89 mm
  • Trọng lượng: 341 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15709

  Giá: 24.200 VND
  Khuyến mãi: 16.000 VND
  33.9%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15709

  Mã sản phẩm: 6000275

  Giá: 24.200 VND
  Khuyến mãi: 16.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Rocks 15709 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 92 mm
  • Đường kính miệng (TD): 82.5 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 82.5 mm
  • Trọng lượng: 207 g/ly
  Chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

32 Mục

trên trang

Set Ascending Direction
Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán