Kết quả tìm theo: 'libbey'

 • Bộ Ly Libbey Vibe Double OF 2311

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND
  34%

  Bộ Ly Libbey Vibe Double OF 2311

  Mã sản phẩm: 6000291

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey VibeDouble OF 2311 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 370 ml (12.5 oz)
  • Chiều cao (H): 105 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 83 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 4.25 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 5.10 Kg

 • Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 -...

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND
  34%

  Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000282

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 414 ml (14 oz)
  • Chiều cao (H): 135 mm
  • Đường kính miệng (TD): 95.8 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 95.8 mm
  • Trọng lượng: 439 g/ly

 • Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage15755 - ...

  Giá: 194.400 VND
  Khuyến mãi: 132.000 VND
  32.1%

  Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage15755 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000281

  Giá: 194.400 VND
  Khuyến mãi: 132.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15755 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây...

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 120.7 mm
  • Đường kính miệng (TD): 84.2 mm
  • Đường kính đáy (BD): 60 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 84.2 mm
  • Trọng lượng: 332.5 g/ly

 • Bộ ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 1575...

  Giá: 150.000 VND
  Khuyến mãi: 102.000 VND
  32%

  Bộ ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15757 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000280

  Giá: 150.000 VND
  Khuyến mãi: 102.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15757 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 86 mm
  • Đường kính miệng (TD): 83 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 216.7 g/ly
  Chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

 • Ly Libbey Splendor Beverage 2570 - Bộ 12 cái

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Splendor Beverage 2570 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000284

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Beverage 2570 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 350 ml (11.75 oz)
  • Chiều cao (H): 143 mm
  • Đường kính miệng (TD): 72 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 72 mm
  • Trọng lượng: 330 g/ly

 • Ly Libbey Splendor Beverage 2572 - Bộ 12 cái

  Giá: 170.400 VND
  Khuyến mãi: 114.000 VND
  33.1%

  Ly Libbey Splendor Beverage 2572 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000285

  Giá: 170.400 VND
  Khuyến mãi: 114.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Beverage 2572   được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 270 ml (9.1 oz)
  • Chiều cao (H): 140 mm
  • Đường kính miệng (TD): 62 mm
  • Đường kính đáy (BD): 59mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 225 g/ly

 • Bộ ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 - 12 cái

  Giá: 213.600 VND
  Khuyến mãi: 144.000 VND
  32.6%

  Bộ ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000286

  Giá: 213.600 VND
  Khuyến mãi: 144.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 266 ml (9 oz)
  • Chiều cao (H): 101 mm
  • Đường kính miệng (TD): 88 mm
  • Đường kính đáy (BD): 54 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 88 mm
  • Trọng lượng: 281 g/ly

 • Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 - Bộ 12 cái

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000288

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 139 mm
  • Đường kính miệng (TD): 83 mm
  • Đường kính đáy (BD): 83 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 344 g/ly

  Hết hàng
 • Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 - Bộ 12 cái

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000287

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 133 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 79 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 313 g/ly

 • Bộ ly Libbey Splendor Juice 2573 - 12 cái

  Giá: 176.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND
  32%

  Bộ ly Libbey Splendor Juice 2573 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000283

  Giá: 176.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Juice 2573 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 200 ml (6.8 oz)
  • Chiều cao (H): 81 mm
  • Đường kính miệng (TD): 72 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 215 g/ly

 • Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 - Bộ 12 cái

  Giá: 234.000 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  33.3%

  Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000289

  Giá: 234.000 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 200 ml (6.8 oz)
  • Chiều cao (H): 83 mm
  • Đường kính miệng (TD): 70 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 239 g/ly

 • Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 - Bộ 12 cái

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND
  33.3%

  Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000290

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 325 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 145 mm
  • Đường kính miệng (TD): 67 mm
  • Đường kính đáy (BD): 63 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 280 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Cosmopolitan 400 - 12 cái

  Giá: 276.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND
  32.6%

  Bộ Ly Libbey Cosmopolitan 400 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000293

  Giá: 276.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND

  Sản phẩm Libbey Libbey Cosmopolitan 400 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích:  235 ml (8.25 oz)
  • Chiều cao (H): 100 mm
  • Đường kính miệng (TD): 102 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 102 mm 

 • Bộ Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 - 1...

  Giá: 222.000 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  32.4%

  Bộ Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000294

  Giá: 222.000 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 112 mm
  • Đường kính miệng (TD): 82.5 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 82.5mm
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15709

  Giá: 290.400 VND
  Khuyến mãi: 192.000 VND
  33.9%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15709

  Mã sản phẩm: 6000275

  Giá: 290.400 VND
  Khuyến mãi: 192.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Rocks 15709 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 92 mm
  • Đường kính miệng (TD): 82.5 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 82.5 mm
  • Trọng lượng: 207 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15714

  Giá: 324.000 VND
  Khuyến mãi: 216.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15714

  Mã sản phẩm: 6000279

  Giá: 324.000 VND
  Khuyến mãi: 216.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Beverage 15714 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 414 ml (14 oz)
  • Chiều cao (H): 168 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 508 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15713

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15713

  Mã sản phẩm: 6000278

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Beverage 15713được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây.

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 160 mm
  • Đường kính miệng (TD): 75 mm
  • Đường kính đáy (BD): 56 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 75 mm
  • Trọng lượng: 467 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711

  Mã sản phẩm: 6000277

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 159 mm
  • Đường kính miệng (TD): 70 mm
  • Đường kính đáy (BD): 51 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 70 mm
  • Trọng lượng: 414 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Vibe Cooler 2312

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND
  34%

  Bộ Ly Libbey Vibe Cooler 2312

  Mã sản phẩm: 6000292

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Vibe Cooler 2312 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 525 ml (17.75 oz)
  • Chiều cao (H): 166 mm
  • Đường kính miệng (TD): 65 mm
  • Đường kính đáy (BD): 76 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 483 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Perception Rocks 2391

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Perception Rocks 2391

  Mã sản phẩm: 6000263

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Perception Rocks 2391 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 86 mm
  • Đường kính miệng (TD): 68 mm
  • Đường kính đáy (BD): 59 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 75 mm
  • Trọng lượng: 241 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Perception Beverage 2393

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Perception Beverage 2393

  Mã sản phẩm: 6000264

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Perception Beverage 2393 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 146 mm
  • Đường kính miệng (TD): 59 mm
  • Đường kính đáy (BD): 56 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 72 mm
  • Trọng lượng: 303 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 3.64 Kg

 • Bộ Ly Libbey Facets Juice 2444 - 12 cái

  Giá: 138.000 VND
  Khuyến mãi: 90.000 VND
  34.8%

  Bộ Ly Libbey Facets Juice 2444 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000265

  Giá: 138.000 VND
  Khuyến mãi: 90.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facets Juice 2444 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 177 ml (6 oz)
  • Chiều cao (H): 98 mm
  • Đường kính miệng (TD): 64 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 64 mm
  • Trọng lượng: 197 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 2.36 Kg

 • Bộ Ly Libbey Facets Cooler 2445 - 12 cái

  Giá: 182.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND
  34.2%

  Bộ Ly Libbey Facets Cooler 2445 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000267

  Giá: 182.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facets Cooler 2445 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 473 ml (16 oz)
  • Chiều cao (H): 156 mm
  • Đường kính miệng (TD): 78 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 381 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Facet Beverage 2446

  Giá: 206.400 VND
  Khuyến mãi: 138.000 VND
  33.1%

  Bộ Ly Libbey Facet Beverage 2446

  Mã sản phẩm: 6000266

  Giá: 206.400 VND
  Khuyến mãi: 138.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facet Beverage 2446 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 143 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 65 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 73 mm
  • Trọng lượng: 327 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Juice 2481

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Juice 2481

  Mã sản phẩm: 6000268

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Juice 2481 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 177 ml (6 oz)
  • Chiều cao (H): 95 mm
  • Đường kính miệng (TD): 62 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 66 mm
  • Trọng lượng: 173 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Cooler 2486

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Cooler 2486

  Mã sản phẩm: 6000270

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Cooler 2486 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 474 ml (16 oz)
  • Chiều cao (H): 156 mm
  • Đường kính miệng (TD): 76 mm
  • Đường kính đáy (BD): 61 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 81 mm
  • Trọng lượng: 332 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Beer 2487

  Giá: 282.000 VND

  Bộ Ly Libbey Chivalry Beer 2487

  Mã sản phẩm: 6000271

  Giá: 282.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Beer 2487 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 458 ml (15.5 oz)
  • Chiều cao (H): 198 mm
  • Đường kính miệng (TD): 71 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 406 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Beverage 2488

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Beverage 2488

  Mã sản phẩm: 6000269

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Libbey Chivalry Beverage  2488 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 134 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 77 mm
  • Trọng lượng: 299 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Picadilly Beverage 15365

  Giá: 249.600 VND

  Bộ Ly Libbey Picadilly Beverage 15365

  Mã sản phẩm: 6000274

  Giá: 249.600 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Picadilly Beverage 15365 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 141 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 418 g/ly

 • Bộ Ly Libbey PicadillyBeverage 15366

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  32.8%

  Bộ Ly Libbey PicadillyBeverage 15366

  Mã sản phẩm: 6000273

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Libbey Picadilly Beverage 15366 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 133 mm
  • Đường kính miệng (TD): 74 mm
  • Đường kính đáy (BD): 46 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 74 mm
  • Trọng lượng: 325 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Picadilly Rocks 15369

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  32.8%

  Bộ Ly Libbey Picadilly Rocks 15369

  Mã sản phẩm: 6000272

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Picadilly Rocks 15369 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 83 mm
  • Đường kính miệng (TD): 76 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 76 mm
  • Trọng lượng: 239.2 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15710

  Giá: 273.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  43%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15710

  Mã sản phẩm: 6000276

  Giá: 273.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Rocks 15710 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 266 ml (9 oz)
  • Chiều cao (H): 98 mm
  • Đường kính miệng (TD): 89 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 89 mm
  • Trọng lượng: 341 g/ly

 • Ly Libbey Splendor Juice 2573

     

33 Mục

trên trang

Set Ascending Direction
Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán