Khách hàng mới

Người tiêu dùng (Consumer).

Là tất cả những khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp) tham gia mua hàng trực tiếp từ hệ thống cafe.net.vn để sử dụng/ tiêu dùng hoặc cho tặng (không kinh doanh lại).

Phân cấp người tiêu dùng

  1. Familiar Consumer
  2. Discovery Consumer
  3. Passion Consumer

Điểm tích lũy

Là số điểm được quy đổi từ giá trị đơn hàng thành công của khách hàng, mỗi 100.000đ tương đương 1 điểm tích lũy.

Vd: Khách hàng mua đơn hàng 1.000.000đ thì sẽ được tích lũy tương đương 10 điểm.   

Chính sách người tiêu dùng

Tiêu chí/ Đối tượng

Người tiêu dùng Cà phê
(Quy tụ và phát triển công đồng đam mê và yêu thích cà phê)

Passion

Discovery

Familiar

Doanh số cam kết hàng tháng

>= 5 triệu đồng/ tháng

>= 3 triệu đồng/ tháng

Không quy định

Mức chiết khấu trên từng đơn hàng (đối với nhóm sản phẩm cà phê)

6%

4%

2%

Quyền lợi/ lợi ích người tiêu dùng

Kiến thức tiêu dùng

 Được cập nhật kiến thức tiêu dùng cà phê liên tục trên cộng đồng cà phê online

Hưởng ưu đãi

- Được tham gia mua hàng với giá ưu đãi trên cafe.net.vn

- Được tích lũy điểm và nhận quà liên tục

Kết nối cộng đồng cà phê

 Được kết nối trực tiếp với nhà sản xuất, nhà cung cấp, người tiêu dùng cà phê trên hệ thống cafe.net.vn

Chương trình tích điểm nhận ưu đãi

Đối tượng thụ hưởng

Cách tích điểm

Nhóm sản phẩm

Thời gian tính thưởng

Consumer

Cứ mỗi 100.000đ trên đơn hàng thành công từ cafe.net.vn sẽ được tích 1 điểm.

Tất cả các sản phẩm trên cafe.net.vn .

Hàng quý hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho các thành viên/ khách hàng đạt đủ điểm theo quy định.

Ghi chú:

  • Điểm tích lũy sẽ được quy đổi thành tiền tích lũy trong tài khoản online khi thực hiện quy đổi điểm.
  • Tiền tích lũy trong tài khoản chỉ được sử dụng để mua các sản phẩm chỉ định trên hệ thống.
  • Tiền tích lũy không có giá trị chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.


 

Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán