Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán