• Ly sứ G7 8 cạnh

  Giá: 60.000 VND

  Ly sứ G7 8 cạnh

  Mã sản phẩm: 7000056

  Giá: 60.000 VND

  Ly sứ G7 8 cạnh

  Số lượng sản phẩm có hạn chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711

  Mã sản phẩm: 6000277

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Hi-Ball 15711 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 159 mm
  • Đường kính miệng (TD): 70 mm
  • Đường kính đáy (BD): 51 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 70 mm
  • Trọng lượng: 414 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15713

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15713

  Mã sản phẩm: 6000278

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Beverage 15713được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây.

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 160 mm
  • Đường kính miệng (TD): 75 mm
  • Đường kính đáy (BD): 56 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 75 mm
  • Trọng lượng: 467 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15714

  Giá: 324.000 VND
  Khuyến mãi: 216.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Beverage 15714

  Mã sản phẩm: 6000279

  Giá: 324.000 VND
  Khuyến mãi: 216.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Beverage 15714 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 414 ml (14 oz)
  • Chiều cao (H): 168 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 508 g/ly

 • Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 -...

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND
  34%

  Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000282

  Giá: 282.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15754 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 414 ml (14 oz)
  • Chiều cao (H): 135 mm
  • Đường kính miệng (TD): 95.8 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 95.8 mm
  • Trọng lượng: 439 g/ly

 • Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage15755 - ...

  Giá: 194.400 VND
  Khuyến mãi: 132.000 VND
  32.1%

  Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage15755 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000281

  Giá: 194.400 VND
  Khuyến mãi: 132.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15755 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây...

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 120.7 mm
  • Đường kính miệng (TD): 84.2 mm
  • Đường kính đáy (BD): 60 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 84.2 mm
  • Trọng lượng: 332.5 g/ly

 • Bộ ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 1575...

  Giá: 150.000 VND
  Khuyến mãi: 102.000 VND
  32%

  Bộ ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15757 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000280

  Giá: 150.000 VND
  Khuyến mãi: 102.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Gibraltar Twist Beverage 15757 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 86 mm
  • Đường kính miệng (TD): 83 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 216.7 g/ly
  Chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

 • Ly Libbey Splendor Beverage 2570 - Bộ 12 cái

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Splendor Beverage 2570 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000284

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Beverage 2570 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 350 ml (11.75 oz)
  • Chiều cao (H): 143 mm
  • Đường kính miệng (TD): 72 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 72 mm
  • Trọng lượng: 330 g/ly

 • Ly Libbey Splendor Beverage 2572 - Bộ 12 cái

  Giá: 170.400 VND
  Khuyến mãi: 114.000 VND
  33.1%

  Ly Libbey Splendor Beverage 2572 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000285

  Giá: 170.400 VND
  Khuyến mãi: 114.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Beverage 2572   được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 270 ml (9.1 oz)
  • Chiều cao (H): 140 mm
  • Đường kính miệng (TD): 62 mm
  • Đường kính đáy (BD): 59mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 225 g/ly

 • Bộ ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 - 12 cái

  Giá: 213.600 VND
  Khuyến mãi: 144.000 VND
  32.6%

  Bộ ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000286

  Giá: 213.600 VND
  Khuyến mãi: 144.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Rocks 15793 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 266 ml (9 oz)
  • Chiều cao (H): 101 mm
  • Đường kính miệng (TD): 88 mm
  • Đường kính đáy (BD): 54 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 88 mm
  • Trọng lượng: 281 g/ly

 • Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 - Bộ 12 cái

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000288

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Beverage 15794 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 139 mm
  • Đường kính miệng (TD): 83 mm
  • Đường kính đáy (BD): 83 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 83 mm
  • Trọng lượng: 344 g/ly

 • Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 - Bộ 12 cái

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  34.3%

  Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000287

  Giá: 237.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Brooklyn Beverage 15796 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 133 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 79 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 313 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15710

  Giá: 273.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  43%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15710

  Mã sản phẩm: 6000276

  Giá: 273.600 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Rocks 15710 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 266 ml (9 oz)
  • Chiều cao (H): 98 mm
  • Đường kính miệng (TD): 89 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 89 mm
  • Trọng lượng: 341 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Picadilly Rocks 15369

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  32.8%

  Bộ Ly Libbey Picadilly Rocks 15369

  Mã sản phẩm: 6000272

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Picadilly Rocks 15369 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 83 mm
  • Đường kính miệng (TD): 76 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 76 mm
  • Trọng lượng: 239.2 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Perception Rocks 2391

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Perception Rocks 2391

  Mã sản phẩm: 6000263

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Perception Rocks 2391 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 86 mm
  • Đường kính miệng (TD): 68 mm
  • Đường kính đáy (BD): 59 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 75 mm
  • Trọng lượng: 241 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Perception Beverage 2393

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND
  33.3%

  Bộ Ly Libbey Perception Beverage 2393

  Mã sản phẩm: 6000264

  Giá: 270.000 VND
  Khuyến mãi: 180.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Perception Beverage 2393 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 146 mm
  • Đường kính miệng (TD): 59 mm
  • Đường kính đáy (BD): 56 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 72 mm
  • Trọng lượng: 303 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 3.64 Kg

 • Bộ Ly Libbey Facets Juice 2444 - 12 cái

  Giá: 138.000 VND
  Khuyến mãi: 90.000 VND
  34.8%

  Bộ Ly Libbey Facets Juice 2444 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000265

  Giá: 138.000 VND
  Khuyến mãi: 90.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facets Juice 2444 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 177 ml (6 oz)
  • Chiều cao (H): 98 mm
  • Đường kính miệng (TD): 64 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 64 mm
  • Trọng lượng: 197 g/ly
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp
  • 1 lố: 2.36 Kg

 • Bộ Ly Libbey Facets Cooler 2445 - 12 cái

  Giá: 182.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND
  34.2%

  Bộ Ly Libbey Facets Cooler 2445 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000267

  Giá: 182.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facets Cooler 2445 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 473 ml (16 oz)
  • Chiều cao (H): 156 mm
  • Đường kính miệng (TD): 78 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 381 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Facet Beverage 2446

  Giá: 206.400 VND
  Khuyến mãi: 138.000 VND
  33.1%

  Bộ Ly Libbey Facet Beverage 2446

  Mã sản phẩm: 6000266

  Giá: 206.400 VND
  Khuyến mãi: 138.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Facet Beverage 2446 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 143 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 65 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 73 mm
  • Trọng lượng: 327 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Juice 2481

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Juice 2481

  Mã sản phẩm: 6000268

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Juice 2481 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 177 ml (6 oz)
  • Chiều cao (H): 95 mm
  • Đường kính miệng (TD): 62 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 66 mm
  • Trọng lượng: 173 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Cooler 2486

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Cooler 2486

  Mã sản phẩm: 6000270

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Cooler 2486 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 474 ml (16 oz)
  • Chiều cao (H): 156 mm
  • Đường kính miệng (TD): 76 mm
  • Đường kính đáy (BD): 61 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 81 mm
  • Trọng lượng: 332 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Beer 2487

  Giá: 282.000 VND

  Bộ Ly Libbey Chivalry Beer 2487

  Mã sản phẩm: 6000271

  Giá: 282.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Chivalry Beer 2487 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 458 ml (15.5 oz)
  • Chiều cao (H): 198 mm
  • Đường kính miệng (TD): 71 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 406 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Chivalry Beverage 2488

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  33.5%

  Bộ Ly Libbey Chivalry Beverage 2488

  Mã sản phẩm: 6000269

  Giá: 225.600 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Libbey Chivalry Beverage  2488 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, trà, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 134 mm
  • Đường kính miệng (TD): 73 mm
  • Đường kính đáy (BD): 58 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 77 mm
  • Trọng lượng: 299 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Picadilly Beverage 15365

  Giá: 249.600 VND

  Bộ Ly Libbey Picadilly Beverage 15365

  Mã sản phẩm: 6000274

  Giá: 249.600 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Picadilly Beverage 15365 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 355 ml (12 oz)
  • Chiều cao (H): 141 mm
  • Đường kính miệng (TD): 79 mm
  • Đường kính đáy (BD): 53 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 79 mm
  • Trọng lượng: 418 g/ly

 • Bộ Ly Libbey PicadillyBeverage 15366

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  32.8%

  Bộ Ly Libbey PicadillyBeverage 15366

  Mã sản phẩm: 6000273

  Giá: 223.200 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Libbey Picadilly Beverage 15366 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 296 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 133 mm
  • Đường kính miệng (TD): 74 mm
  • Đường kính đáy (BD): 46 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 74 mm
  • Trọng lượng: 325 g/ly

 • Bộ ly Libbey Splendor Juice 2573 - 12 cái

  Giá: 176.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND
  32%

  Bộ ly Libbey Splendor Juice 2573 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000283

  Giá: 176.400 VND
  Khuyến mãi: 120.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Splendor Juice 2573 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 200 ml (6.8 oz)
  • Chiều cao (H): 81 mm
  • Đường kính miệng (TD): 72 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 215 g/ly

 • Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 - Bộ 12 cái

  Giá: 234.000 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND
  33.3%

  Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000289

  Giá: 234.000 VND
  Khuyến mãi: 156.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Pinnacle Rocks 2530 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 200 ml (6.8 oz)
  • Chiều cao (H): 83 mm
  • Đường kính miệng (TD): 70 mm
  • Đường kính đáy (BD): 72 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 239 g/ly

 • Ly Latte MNV màu trắng

  Giá: 47.000 VND

  Ly Latte MNV màu trắng

  Mã sản phẩm: 6001092

  Giá: 47.000 VND

  Chất liệu cao cấp
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Thiết kế tinh tế

  Hết hàng
 • Ly Latte MNV màu xanh

  Giá: 47.000 VND
  Mới

  Ly Latte MNV màu xanh

  Mã sản phẩm: 6001095

  Giá: 47.000 VND

  Chất liệu cao cấp
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Ly Latte MNV màu đỏ

  Giá: 47.000 VND
  Mới

  Ly Latte MNV màu đỏ

  Mã sản phẩm: 6001096

  Giá: 47.000 VND

  Chất liệu cao cấp
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bộ ly cà phê cao cấp DH 350ml CFC001

  Giá: 154.000 VND

  Bộ ly cà phê cao cấp DH 350ml CFC001

  Mã sản phẩm: 6001114

  Giá: 154.000 VND

  Xuất xứ: Việt Nam
  Chất liệu cao cấp, an toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Sản phẩm có thiết kế in hoa tinh tế

 • Ly sứ cao cấp DH 350ml C1404-02P

  Giá: 62.000 VND

  Ly sứ cao cấp DH 350ml C1404-02P

  Mã sản phẩm: 6001115

  Giá: 62.000 VND

  Xuất xứ: Việt Nam
  Chất liệu cao cấp, an toàn sức khỏe
  Sản phẩm đa dạng màu sắc, trẻ trung

 • Ly sứ cao cấp DH 300ml ECC001

  Giá: 88.000 VND

  Ly sứ cao cấp DH 300ml ECC001

  Mã sản phẩm: 6001116

  Giá: 88.000 VND

  Xuất xứ: Việt Nam
  Chất liệu cao cấp, an toàn sức khỏe
  Đặc biệt giữ nhiệt, vòng silicon giúp càm ly dễ dàng
  Sản phẩm đa dạng màu sắc, trẻ trung

 • Ly sứ cao cấp DH 280ml ECC004

  Giá: 77.000 VND

  Ly sứ cao cấp DH 280ml ECC004

  Mã sản phẩm: 6001117

  Giá: 77.000 VND

  Xuất xứ: Việt Nam
  Chất liệu cao cấp, an toàn sức khỏe
  Đặc biệt giữ nhiệt, vòng silicon giúp càm ly dễ dàng
  Sản phẩm đa dạng màu sắc, trẻ trung

 • Ly sứ cao cấp DH 400ml AC 1406-13P

  Giá: 66.000 VND

  Ly sứ cao cấp DH 400ml AC 1406-13P

  Mã sản phẩm: 6001118

  Giá: 66.000 VND

  Xuất xứ: Việt Nam
  Chất liệu cao cấp, an toàn sức khỏe
  Sản phẩm đa dạng màu sắc, trẻ trung

 • Ly sứ cao cấp DH 350ml MC004P

  Giá: 62.000 VND

  Ly sứ cao cấp DH 350ml MC004P

  Mã sản phẩm: 6001119

  Giá: 62.000 VND

  Xuất xứ: Việt Nam
  Chất liệu cao cấp, an toàn sức khỏe
  Sản phẩm đa dạng màu sắc, trẻ trung

 • Dây 40 Ly giấy 12 Oz Detpak "BR"

  Giá: 162.800 VND

  Dây 40 Ly giấy 12 Oz Detpak "BR"

  Mã sản phẩm: COM030

  Giá: 162.800 VND

  Được làm từ loại giấy bồi chất lượng cao, kết hợp với việc tráng bóng hai mặt giúp cung cấp chức năng tối ưu bằng cách giảm thiểu sự ngưng tụ.

  Được sản xuất bằng nguyên liệu giấy trắng và thiết kế kiểu dáng “Liều Tuyết” bắt mắt. Màu sắc in ấn “BRAINstation” độc đáo vừa cổ điển vừa hiện đại năng động.

  Quy cách đóng gói:  1 dây 40 cái (ly + nắp)

 • Ly Pet 12 Oz Nắp cầu LIB - BLACK - Dây 50 ly

  Giá: 65.000 VND

  Ly Pet 12 Oz Nắp cầu LIB - BLACK - Dây 50 ly

  Mã sản phẩm: 6000697

  Giá: 65.000 VND

  Ly Pet 12 Oz Nắp cầu LIB - BLACK - Dây 50 ly.

  Chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc!!!

  Hết hàng
 • Bộ ly dĩa Cappuccino MNV màu trắng

  Giá: 78.000 VND
  Mới

  Bộ ly dĩa Cappuccino MNV màu trắng

  Mã sản phẩm: 6001085

  Giá: 78.000 VND

  Chất liệu cao cấp
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bộ ly dĩa Espresso MNV màu đỏ

  Giá: 47.000 VND
  Mới

  Bộ ly dĩa Espresso MNV màu đỏ

  Mã sản phẩm: 6001082

  Giá: 47.000 VND

  Chất liệu cao cấp
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bộ ly dĩa Espresso MNV màu xanh

  Giá: 47.000 VND
  Mới

  Bộ ly dĩa Espresso MNV màu xanh

  Mã sản phẩm: 6001081

  Giá: 47.000 VND

  Chất liệu cao cấp
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 - Bộ 12 cái

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND
  33.3%

  Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 - Bộ 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000290

  Giá: 252.000 VND
  Khuyến mãi: 168.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Pinnacle Beverage 2532 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 325 ml (10 oz)
  • Chiều cao (H): 145 mm
  • Đường kính miệng (TD): 67 mm
  • Đường kính đáy (BD): 63 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 78 mm
  • Trọng lượng: 280 g/ly

 • Bộ Ly Libbey Cosmopolitan 400 - 12 cái

  Giá: 276.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND
  32.6%

  Bộ Ly Libbey Cosmopolitan 400 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000293

  Giá: 276.000 VND
  Khuyến mãi: 186.000 VND

  Sản phẩm Libbey Libbey Cosmopolitan 400 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích:  235 ml (8.25 oz)
  • Chiều cao (H): 100 mm
  • Đường kính miệng (TD): 102 mm
  • Đường kính đáy (BD): 57 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 102 mm 

 • Bộ Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 - 1...

  Giá: 222.000 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND
  32.4%

  Bộ Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 - 12 cái

  Mã sản phẩm: 6000294

  Giá: 222.000 VND
  Khuyến mãi: 150.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Embassy Footed Rocks 3747 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 112 mm
  • Đường kính miệng (TD): 82.5 mm
  • Đường kính đáy (BD): 70 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 82.5mm
  • Đóng gói: 12 ly/ hộp

 • Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15709

  Giá: 290.400 VND
  Khuyến mãi: 192.000 VND
  33.9%

  Bộ Ly Libbey Endeavor Rocks 15709

  Mã sản phẩm: 6000275

  Giá: 290.400 VND
  Khuyến mãi: 192.000 VND

  Sản phẩm Ly Libbey Endeavor Rocks 15709 được thiết kế độc đáo và tinh tế, thích hợp cho đồ uống lạnh, nước trái cây…

  Thông số:

  • Dung tích: 207 ml (7 oz)
  • Chiều cao (H): 92 mm
  • Đường kính miệng (TD): 82.5 mm
  • Đường kính lớn nhất (MD): 82.5 mm
  • Trọng lượng: 207 g/ly

 • Dây 50 ly giấy G7 6.5oz - 2012

  Giá: 27.500 VND

  Dây 50 ly giấy G7 6.5oz - 2012

  Mã sản phẩm: 7000051

  Giá: 27.500 VND

  Ly giấy chuyên dùng cho các máy pha cà phê tự động.

  • Dung tích 192ml (6.5 0z).
  • Quy cách: 50 ly/ dây.
  Số lượng sản phẩm có hạn chỉ giao hàng tại khu vực miền Trung và miền Bắc !!!

 • Tách espresso Nét cọ cam

  Giá: 29.000 VND

  Tách espresso Nét cọ cam

  Mã sản phẩm: 6000764

  Giá: 29.000 VND

  Hết hàng
 • Đĩa kê cốc espresso Nét cọ cam

  Giá: 25.000 VND

  Đĩa kê cốc espresso Nét cọ cam

  Mã sản phẩm: 6000768

  Giá: 25.000 VND

  Hết hàng
 • Bộ tách + đĩa Espresso Nét cọ cam

  Giá: 54.000 VND

  Bộ tách + đĩa Espresso Nét cọ cam

  Mã sản phẩm: COM0019-B2C

  Giá: 54.000 VND

  Thương hiệu: Bát Tràng

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bộ tách Nét cọ màu dành riêng cho các món cà phê nóng mang đến quý khách hàng sự tinh tuý, nét văn hoá đặc trưng trong phong cách thưởng thức cà phê cũng như các món uống nóng khác như trà…

  Hết hàng
 • Bộ ly dĩa Espresso MNV màu trắng

  Giá: 47.000 VND
  Mới

  Bộ ly dĩa Espresso MNV màu trắng

  Mã sản phẩm: 6001078

  Giá: 47.000 VND

  Chất liệu cao cấp
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, giữ mùi vị tốt
  Thiết kế tinh tế

Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán