Phin cà phê

 • Phin pha cafe GSST thấp màu vàng

  Giá: 90.000 VND

  Phin pha cafe GSST thấp màu vàng

  Mã sản phẩm: 6001358

  Giá: 90.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao thủy tinh

  Giá: 95.000 VND

  Phin pha cafe GSST cao thủy tinh

  Mã sản phẩm: 6001368

  Giá: 95.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu cafe

  Giá: 95.000 VND

  Phin pha cafe GSST cao màu cafe

  Mã sản phẩm: 6001367

  Giá: 95.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu xanh

  Giá: 95.000 VND

  Phin pha cafe GSST cao màu xanh

  Mã sản phẩm: 6001366

  Giá: 95.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu đỏ

  Giá: 95.000 VND

  Phin pha cafe GSST cao màu đỏ

  Mã sản phẩm: 6001365

  Giá: 95.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu vàng

  Giá: 95.000 VND

  Phin pha cafe GSST cao màu vàng

  Mã sản phẩm: 6001364

  Giá: 95.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST cao màu cam

  Giá: 95.000 VND

  Phin pha cafe GSST cao màu cam

  Mã sản phẩm: 6001363

  Giá: 95.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp thủy tinh

  Giá: 90.000 VND

  Phin pha cafe GSST thấp thủy tinh

  Mã sản phẩm: 6001362

  Giá: 90.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp màu cà phê

  Giá: 90.000 VND

  Phin pha cafe GSST thấp màu cà phê

  Mã sản phẩm: 6001361

  Giá: 90.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp màu xanh

  Giá: 90.000 VND

  Phin pha cafe GSST thấp màu xanh

  Mã sản phẩm: 6001360

  Giá: 90.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Phin pha cafe GSST thấp màu đỏ

  Giá: 90.000 VND

  Phin pha cafe GSST thấp màu đỏ

  Mã sản phẩm: 6001359

  Giá: 90.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Giữ nhiệt, lọc café tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu xanh

  Giá: 65.000 VND

  Bếp đun GSST cao màu xanh

  Mã sản phẩm: 6001377

  Giá: 65.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu đỏ

  Giá: 65.000 VND

  Bếp đun GSST cao màu đỏ

  Mã sản phẩm: 6001376

  Giá: 65.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu vàng

  Giá: 65.000 VND

  Bếp đun GSST cao màu vàng

  Mã sản phẩm: 6001375

  Giá: 65.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu cam

  Giá: 65.000 VND

  Bếp đun GSST cao màu cam

  Mã sản phẩm: 6001374

  Giá: 65.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu cafe

  Giá: 45.000 VND

  Bếp đun GSST thấp màu cafe

  Mã sản phẩm: 6001373

  Giá: 45.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu xanh

  Giá: 45.000 VND

  Bếp đun GSST thấp màu xanh

  Mã sản phẩm: 6001372

  Giá: 45.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu đỏ

  Giá: 45.000 VND

  Bếp đun GSST thấp màu đỏ

  Mã sản phẩm: 6001371

  Giá: 45.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu vàng

  Giá: 45.000 VND

  Bếp đun GSST thấp màu vàng

  Mã sản phẩm: 6001370

  Giá: 45.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST thấp màu cam

  Giá: 45.000 VND

  Bếp đun GSST thấp màu cam

  Mã sản phẩm: 6001369

  Giá: 45.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

 • Bếp đun GSST cao màu cafe

  Giá: 65.000 VND

  Bếp đun GSST cao màu cafe

  Mã sản phẩm: 6001378

  Giá: 65.000 VND

  Xuất xứ: Bát Tràng - Hà Nội, Việt Nam
  Chất liệu gốm
  An toàn sức khỏe
  Chịu nhiệt tốt
  Thiết kế tinh tế

21 Mục

trên trang

Set Descending Direction
Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán