• Torani Syrup Bưởi Hồng 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Bưởi Hồng 750ml

  Mã sản phẩm: 6000909

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Chanh Dây 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Chanh Dây 750ml

  Mã sản phẩm: 6000908

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Quýt 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Quýt 750ml

  Mã sản phẩm: 6000907

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup vỏ cam (Blood orange) 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup vỏ cam (Blood orange) 750ml

  Mã sản phẩm: 6000906

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Dứa 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Dứa 750ml

  Mã sản phẩm: 6000905

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Lựu 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Lựu 750ml

  Mã sản phẩm: 6000904

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Dừa 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Dừa 750ml

  Mã sản phẩm: 6000903

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Táo 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Táo 750ml

  Mã sản phẩm: 6000916

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Chanh 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Chanh 750ml

  Mã sản phẩm: 6000910

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup nước Đường 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup nước Đường 750ml

  Mã sản phẩm: 6000911

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Sô Cô La Milano 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Sô Cô La Milano 750ml

  Mã sản phẩm: 6000912

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Bạc Hà 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Bạc Hà 750ml

  Mã sản phẩm: 6000929

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Kiwi 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Kiwi 750ml

  Mã sản phẩm: 6000918

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Bơ Rum 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Bơ Rum 750ml

  Mã sản phẩm: 6000917

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Hạnh Nhân Roca 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Hạnh Nhân Roca 750ml

  Mã sản phẩm: 6000915

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Caramel 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Caramel 750ml

  Mã sản phẩm: 6000914

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Syrup Mojito Bạc Hà 750ml

  Giá: 165.000 VND

  Torani Syrup Mojito Bạc Hà 750ml

  Mã sản phẩm: 6000913

  Giá: 165.000 VND

  Thương hiệu: TORANI

  Xuất xứ: Mỹ

  Dung tích: 750ml

  Hạn sử dụng: 3 năm

 • Torani Pump Syrup

  Giá: 80.000 VND

  Torani Pump Syrup

  Mã sản phẩm: 6000930

  Giá: 80.000 VND

 • DaVinci Hazelnut Syrup750 ml - hương vị qu...

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Hazelnut Syrup750 ml - hương vị quả phỉ

  Mã sản phẩm: 6000123

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, hạt dẻ chiết xuất, chất bảo quản, axit thực phẩm.

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global.

  Thể tích: 750ml.

 • DaVinci Cinnamon Syrup 750ml - hương quế

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Cinnamon Syrup 750ml - hương quế

  Mã sản phẩm: 6000119

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, chiết xuất quế, chất bảo quản, axit thực phẩm.

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global.

  Thể tích: 750ml.

 • DaVinci Chocolate Syrup 750ml - hương vị s...

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Chocolate Syrup 750ml - hương vị sô cô la

  Mã sản phẩm: 6000118

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, chiết xuất ca cao, chất bảo quản, axit thực phẩm

  Hạn sử dụng: 2 năm

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global

  Thể tích: 750ml

 • DaVinci BlueBerry Syrup 750ml - hương việt...

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci BlueBerry Syrup 750ml - hương việt quất

  Mã sản phẩm: 6000114

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, chiết xuất quả Việt quất, chất bảo quản, axit thực phẩm

  Hạn sử dụng: 2 năm

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global

  Thể tích: 750ml

 • DaVinci Banana Syrup 750ml - hương chuối

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Banana Syrup 750ml - hương chuối

  Mã sản phẩm: 6000113

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, hương chuối tự nhiên, chất bảo quản, axit thực phẩm...

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global.

  Thể tích: 750ml.

 • DaVinci Lemonade Syrup 750ml - hương chanh

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Lemonade Syrup 750ml - hương chanh

  Mã sản phẩm: 6000126

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, hương chanh, chất bảo quản, axit thực phẩm

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global.

  Thể tích: 750ml.

 • DaVinci Peppermint Syrup 750ml - hương vị ...

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Peppermint Syrup 750ml - hương vị bạc hà cay

  Mã sản phẩm: 6000133

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, chiết xuất lá bạc hà, chất bảo quản, axit thực phẩm

  Hạn sử dụng: 2 năm

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global

  Thể tích: 750ml

 • DaVinci Roasted Almond 750ml - hương vị qu...

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Roasted Almond 750ml - hương vị quả hạnh nướng

  Mã sản phẩm: 6000135

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci.

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, hương tổng hợp quả hạnh nướng, chất bảo quản, axit thực phẩm.

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global.

  Thể tích: 750ml.

 • DaVinci Toasted Hazelnut 750 ml - hương vị...

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Toasted Hazelnut 750 ml - hương vị quả phỉ rang

  Mã sản phẩm: 6000138

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, chiết xuất hạt dẻ nướng, chất bảo quản, axit thực phẩm.

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global.

  Thể tích: 750ml.

 • DaVinci Hỗn Hợp Bột Pha Chế Hương Vani Fra...

  Giá: 350.000 VND

  DaVinci Hỗn Hợp Bột Pha Chế Hương Vani Frappe Base

  Mã sản phẩm: 6000537

  Giá: 350.000 VND

  Nguyên liệu được đặc chế cho các thức uống theo kiểu frappuccino như cà phê đá xay, hay Ice blended coffee, sinh tố, shake…

  Nhà sản xuất: DaVincin

  Thành phần: Vegetable Shortening [Vegetable Fat (Coconut), Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Acidity Rgulator (339,340,331), Sugar, emulsifier (471), Anticaking agent (551), Salt, Vegetable Gum (407)], Sugar, milk Solids, Vegetable Gum (407), Flavours, Salt.

  Xuất xứ: Malaysia.

  Hạn sử dụng: 1 năm.

  Khối lượng: Bịch 1.5kg.

 • Davinci Chocolate Sauce

  Giá: 345.000 VND

  Davinci Chocolate Sauce

  Mã sản phẩm: 6000535

  Giá: 345.000 VND

  Nhà sản xuất: DaVincin

  Thành phần: Ca cao, đường.

  Xuất xứ: Malaysia.

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Khối lượng: Chai 1.89 lít.

 • Davinci White Chocolate Sauce

  Giá: 345.000 VND

  Davinci White Chocolate Sauce

  Mã sản phẩm: 6000536

  Giá: 345.000 VND

  Nhà sản xuất: DaVincin

  Thành phần: Quả vani tự nhiên, kem, đường.

  Xuất xứ: Malaysia.

  Hạn sử dụng: 2 năm.

  Khối lượng: Chai 1.89 lít.

 • DaVinci Kiwi Syrup 750ml - hương vị kiwi

  Giá: 195.000 VND

  DaVinci Kiwi Syrup 750ml - hương vị kiwi

  Mã sản phẩm: 6000125

  Giá: 195.000 VND

  Nhà sản xuất: Davinci

  Thành phần: Si rô sucrose, nước, hương Kiwi, chất bảo quản, axit thực phẩm

  Hạn sử dụng: 2 năm

  Xuất xứ: Malaysia, thành phần và tiêu chuẩn sản xuất theo Davinci Gourmet Global

  Thể tích: 750ml

 • Osterberg Sinh tố Phúc Bồn Tử (Raspberry c...

  Giá: 108.000 VND

  Osterberg Sinh tố Phúc Bồn Tử (Raspberry crush) - 1000ml

  Mã sản phẩm: 6000684

  Giá: 108.000 VND

  Nhà sản xuất: Osterberg

  Thành phần: Phúc Bồn Tử (37%), đường, nước, chất ổn định (E 440, E 1442), chất điều chỉnh độ axit (E330), màu thực phẩm, hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm.

  Xuất xứ: Việt Nam.

  Hạn sử dụng: 10 tháng

  Thể tích: 1000ml.

 • Davinci Syrup Pump 7.5ml

  Giá: 75.000 VND

  Davinci Syrup Pump 7.5ml

  Mã sản phẩm: 6001465

  Giá: 75.000 VND

  Thương hiệu: Davinci

 • Davinci Sauce Pump 30ml

  Giá: 95.000 VND

  Davinci Sauce Pump 30ml

  Mã sản phẩm: 6001466

  Giá: 95.000 VND

  Thương hiệu: Davinci

 • NX - Đậu nành tẩm cỏ ngọt 90g

  Giá: 26.000 VND

  NX - Đậu nành tẩm cỏ ngọt 90g

  Mã sản phẩm: 6001889

  Giá: 26.000 VND

  Khối lượng: 90g

  Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ NSX

  HDSD: Sử dụng ngay không cần qua chế biến

 • NX - tắc sấy dẻo 160g

  Giá: 50.000 VND

  NX - tắc sấy dẻo 160g

  Mã sản phẩm: 6001890

  Giá: 50.000 VND

  Khối lượng: 160g

  Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ NSX

  HDSD: Sử dụng ngay không cần qua chế biến

 • NX - Hạt điều vỏ lụa 100g

  Giá: 45.000 VND

  NX - Hạt điều vỏ lụa 100g

  Mã sản phẩm: 6001891

  Giá: 45.000 VND

  Khối lượng: 100g

  Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ NSX

  HDSD: Sử dụng ngay không cần qua chế biến

 • NX - Mứt tắc/quất 80g

  Giá: 35.000 VND

  NX - Mứt tắc/quất 80g

  Mã sản phẩm: 6001893

  Giá: 35.000 VND

  Khối lượng: 80g

  Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ NSX

  HDSD: Sử dụng ngay không cần qua chế biến

 • NX - Mơ gừng cam thảo 80g

  Giá: 35.000 VND

  NX - Mơ gừng cam thảo 80g

  Mã sản phẩm: 6001892

  Giá: 35.000 VND

  Khối lượng: 80g

  Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ NSX

  HDSD: Sử dụng ngay không cần qua chế biến

Dịch vụ khách hàng, Về chúng tôi và cách thức thanh toán